Flatworms
Diboko tše Sephaphathi

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Diboko tše Sephaphathi

Leina la tša thutamahlale

Pseudocerotidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 30, palogare ya disentimetara tše 10.

Boitšhupo

E sephaphathi, ya go swana le letlakala, mmele wo boreledi. Legapi ka mathokong le na le bofrili. Dirhinopore tše nnyane tše pedi di kgauswi le morumo wa hlogo. E fapana ka mebalabala ye botsothwa, go tšwa go mebala ye botsothwa, ye boputšwa le botala go ya mmala wa namune wa go khanya le boso. Tše dingwe di na le tša go hlagelela tše swanago le menwana godimo ga mmele.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Pseudocerotidae le bopša ke diphelakadingwe tša difluku le dinogana tša mala. E ka sepela ka lebelo le legolo kudu. E šomiša mariri a boleta goba go ruruga ga mešifa go thelela go bapa le malao a lewatle. E šomiša diprobosi go theya sebolawa. Mpa e felela ka bofofu go se na le marago. Mmele o boreledi gomme o šomišwa go dira mowa wa go hlweka. Dihermaprodite (di ka hlagelela ka bobedi bjalo ka poo goba tshadi). E nontšha le ka go diphoofolo tše dingwe gomme di ka beela mae a mola.

Phepo

Di ja dikhrustašiene tše nnyane, diboko le dimoluskse.

Phatlalatšo

E direga dithgempheretšheng ka moka le mawatleng a boruthu a lefaseng.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Seboko se sephaphathi sa methapo ya dimonamone - Prostheceraeus vittatus
Seboko se sephaphathi sa patso ye serolane - Thysanozoon nigropapillosum
Seboko se sephaphathi se botse kudu - Pseudobiceros splendidus