Bush Pig
Kolobe ya lešoka

© Nigel J Dennis

Leina

Kolobe ya lešoka [Potamochoerus larvatus]

Tlhalošo

Kolobe ya lešoka ke phoofolo ye tšhutlago bošego e bile e na le goba kotsi kudu, e šomiša manaka a ona a bogale ge e hlasetšwe. Palo ya tšona e oketšegile mafelong a dibatakgomo di tlošitšwego le mafelong a senago go tsoma. Di ja dijo tša mehutahuta Go tloga ka medu le dipeu go fihla ka di khukhwane, mae le nama. Dikolobe tša lešoka di tsebago ka bokgoni ba go hlasela dibjalo.

Dipalopalo tsa bohlokwa

Boemo bja tše tshadi: Dokhilokereme 48 - 66 kg
Boemo bja tše tona: Dikhilokereme tše 46 - 82 kg
Botelele bja tše tshadi: 115 cm
Botelele bja tše tona: 115 cm
Nako ye go gola: Dikgwedi tše senyane
Palo ya tše nnyane: 3 - 8
Boemo bja pelego: 700 g

Pelego

Tše nyane go thoma ka tharo go fihla seswai di belega ka Nofemere go fihla - January morago ga nako ya gagola ya dikgwedi tše nne.

Tlhalošo ya Maswai

Ditlhako di bophara go fetiša Kolobe ya Sekweng, manala a go phoka a swaya gabotse mohlala. Bophara ba dithlako a tlwaelaga bokaone lifelong le tlwaetšego go ja gona. Diphoofolo di tswela pele go šomiša tsela ye ya go swana go ya lifelong la go ja, ka fao di bopa maswai a masese tseleng.