UNelson Mandela ungumuntu odalelwe injongo njengoba kusho u-Archbishop Desmond Tutu

© Eric Miller

Ingabe Siphupha?

NgeSonto ngemuva kokuba uNelson Mandela akhethwe uMengameli, abantu abangu-30 000 bahambele inkonzo yokubonga eFNB Stadium ngaseSoweto.

Ngangihlezi eceleni kukaNelson Mandela uMongameli-okhethiwe futhi ngambuza, "Uzizwa kanjani? Ucabanga ukuthi kwenzeka ngempela?" Ngokujwayelekile, waphendula wathi: "Ngiyakhumbula ukuthi uLeah kubikwa ukuthi uthini eNew York lapho iNxusa yaseNorway iqala ukumemezela ukuthi uwunqobile iNobel Peace Prize ngo-1984." Wathi, 'Sizibophezele ukuze siqiniseke ukuthi asikho ukuphupha. "' Ngathi "ngokuvamile", ngoba lo muntu angabusa futhi ahloniphekile, kodwa futhi futhi othobekile kakhulu futhi ovamile, kodwa nokho konke okwamanje kunenhlamvu efana nephupho. Sivame ukuzitshela ukuthi sihlale siphapheme.

Uthandwa emhlabeni jikelele

NgoNhlolanja 1990, lo wesilisa wayeyisiboshwa, esebenzi lapho iminyaka engu-27 ngenxa yokuziphendulela ukuthi yena nabantu bakhe, yebo, ukuthi nabo babantu nokuthi banamalungelo angenakunyulwa, kuhlanganise nelungelo babambe iqhaza ekwenzeni izinqumo zezombangazwe zezenzo zabo. Ngenxa yalesi silonda yena nabanye abaningi baboshwa, abanye baya ekuthunjweni kanti abanye babulawa.

UNelson Mandela wathathwa ngabantu abaningi abamhlophe baseNingizimu Afrika njengabaphekula futhi mhlawumbe njengoba nje noDeveli engumzimba, egcinwe kahle ngokukhiya nangokhiye. Siye sabona ukuqhuma komzimba okungavamile ngaphambi kwamehlo ethu. Leli, elibhekwa njenge-ogre, liye laguqulwa ukuze namuhla lihlonishwe yilabo abasanda kumshaya.

Akakwazi ukwenza okungalungile. Uye wabhala ngisho nalabo abafa kakhulu kanzima "u-einder obabayo" - bonke badla ngenjabulo isandla futhi akungabazeki ukuthi inhloko yombuso ihlonishwa kakhulu emhlabeni wonke.

Abantu baseNingizimu Afrika abamhlophe baye bathukuthelwa ngokumangalisayo nokuzimisela kwakhe ukuthethelela nokwenza noma yini ekugqugquzeleni ubunye bezwe kanye nokubuyisana, ngezinye izikhathi kuhlaselwa abanye emphakathini omnyama. Indoda yekusasa inkulu kakhulu ngoba uyumuntu futhi unamaphutha akhe. - Umbhishobhi omkhulu uDesmond Tutu

Translated by Nsika Khoza