Hermit Crab

© Johan Boshoff

Igama eligqamile kulo mndeni

I-Hermit crabs

Igama lazo lesayensi

Paguroidea

Usayizi

Ubude bomzimba bungu 1-20cm

Ukubukeka

Inomzimba othambile oyifihla emagobondweni eminenke yasolwandle. Iyakwazi ukufaka wonke umzimba wayo egobolondweni. Inezinyawo ezinhlanu bese kuthi ezokuqala zibe nezidladla. Ziyakwazi ukuguqula umbala womzimba ufane ncamashi negobolondo ezicashe kulo. Umbala wayo uhlukahlukene kusukela konsundu, obomvu, owolintshi, omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama. Ezinye zinamachashaza nemigqa emilenzeni.

Imininingwane Ejwayelekile

Imindeni yePaguroidea mikhulu inamalungu ayisikhombisa nezinhlobo eziwu-68. Ibalwa nezinkalankala. Igama layo liqhamuka ekutheni icasha emagobolondweni okungesiwo azo. Ingena khaxa egobolondweni uma ithusiwe. Ziphila izikhathi eside. Ziyahlala ngaphandle kwamanzi, ziyahlala nasemifuleni nasolwandle.

Ezikudlayo

Zidla izitshalo zaso lwandle, iminenke, onoshobi shobi kanye nezibi.

Ukuzalana

Kwenzeka kuzona zonke izimo zezulu, ikakhulukazi olwandle olufudumele emhlabeni wonke.

Ezaziwayo Kulolu Hlobo

Anemone hermit crab - Dardanus pedunculatus
Stareye hermit crab - Dardanus venosus
Wolf hermit crab - Aniculus maximus