Hermit Crab

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Hermit crabs

Dzina ḽa tshi saitsi

Paguroidea

Tshivhumbeo

Muvhili wayo ndi 1-20 cm

Ṱhaluso

Hafha kha thumbu yayo ho ita hu tete I ya kona u ḓi dzumba lwanzheni. Muvhili woṱhe uya kha ḓitika nga ganda ḽayo. Ina phere ṱhanu dza milenzhe kanzhi ivha ina makwanda. Dzinwe dzi ya kona u shumisa dzi anemones u shandukisa muvhala wayo. Mivhala iya fhambana ubva kha buraweni, mutsuku, wa swiri, mutshena, wa makole na mutsu. Dzinwe dzi na mbalelo na mathomathoma kha milenzhe.

Nḓivho yo ḓoweleyeho

Muṱa wa Paguroidea una tshaka dza 6 muta wa hone ndi 68. Ndi nnthihi na crustaceans. Dzina ḽi bva kha u dzula kha madzula a dzinwe nahone dza dzula henefha u swika dzi tshi tou levhela. Dzi na vhutshilo vhulapfu vhukuma. Dzi ya wanala na fhethu hu sina maḓi na maḓini a lwanzhe. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa dzi algae, zwivhungu plankton na zwa nga ngomu ha debris.

U phadaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Anemone hermit crab - Dardanus pedunculatus
Stareye hermit crab - Dardanus venosus
Wolf hermit crab - Aniculus maximus