AmaZulu

© Dr Peter Magubane

Imvelaphi yamaZulu, cishe isiqhema esikhulu kunazo zonke eNingizimu Afrika, sisezindlini ezincane ezikhuluma nge-Nguni ezavela eduze noMfula i-White Umfolozi kulokho namuhla owaziwa ngokuthi yiKwaZulu-Natali phakathi nekhulu le-16. UShaka, owaba yinhloko yeqembu elincane lamaZulu ngo-1818, wabeka izisekelo zesizwe samaZulu futhi wakha umbuso onamandla kakhulu eningizimu ye-Afrika.

Cultural Zulu Practices

Umculo, ingoma nokudansa ngokuvamile kudlala indima ebalulekile ekuphileni kwamaZulu, hhayi kuphela komuntu, kodwa nomphakathi wonke....more

Daily Life of the Zulu

Labafana abancane babenomthwalo wokuthatha izinkomo emagodini ukuze zidle; amantombazane, noma eyedwa noma omama, aye emfuleni ukuze athathe amanzi....more

Military Organisation of the Zulu

Ngesikhathi sokubusa kukaShaka kanye nabahluleli bakhe, ukukhula namandla esizwe sakwaZulu babekwe enhlanganweni yabo yamasosha namakhono....more

Political Organisation of the Zulu

Inhlangano yezombangazwe yeZulu yakhiwa njengepiramidi. Ngaphansi kwesakhiwo kwakuyizindlu ezizimele (imizi), eyayihlanganisa izingxenye ezincane kakhulu zezombusazwe kuhulumeni wesizwe....more

Religion and Beliefs of the Zulu People

Kuwo wonke umlando weZulu, akuzange kube nhlobo isici sokuphila komdabu waseZulu lapho inkolo ingakaze ihlanganyele khona: empini, emikhosini, ezimeni ezahlukene kanye nasezinkingeni ezimpilweni zabantu, kwezolimo kanye nenhlalakahle yezomnotho nokunye....more

The Origins of the Zulu

Ngonyaka ka-1550 uMandela, inhloko eneziqu ezincane, ihlala ngaphansi kwe-Amandawe Hill emagqumeni aseningizimu yoMfula uMhlatuze ngaphambi kokuba ingene eNkwaleni Valley....more

The Rise of the Zulu Empire

Ngaleso sikhathi iZulu laliyiqembu elincane labantu abangaba ngu-1 500, okusho ukuthi uShaka wayezimisele ukwakha umdlali omkhulu ekuthuthukisweni kwezombusazwe....more

Traditional Medicine and Magic in Zulu Society

Imithi yendabuko emphakathini wesiZulu inomsuka wayo emandulo; futhi ukusetshenziswa nokusebenza kwazo namuhla kushintshile kancane eminyakeni eminingi....more

Traditional Zulu Childbirth

Ukubeletha phakathi kweZulu bekulokhu kukhathazeka ngabesifazane bodwa, futhi akukho madoda avunyelwe ukuba khona lapho ezalwa....more

Zulu Puberty Ceremonies

Umuntu ngamunye wayenemisebenzi kanye nemisebenzi ethize yokwenza, kuye ngokuthi ubulili, ubudala nobukhulu emakhaya (umuzi)....more

Zulu Traditional Homesteads

I-umuzi ngayinye yayinezinkomo zayo kanye nokunikezwa ubisi, nezinsimu zayo lapho ummbila nemifino kukhule khona ukuze zinikeze izidingo zabakhileyo emakhaya....more