Wild Dagga

© Roger de la Harpe

Dzina

Wild dagga kana mutshila wa ndau

Dzina ḽa tshi Latin

Leonotis leonurus

Ṱhaluso

Hetshi ndi tshimela tshine tsha vha na tshivhumbeo tsha tshiṱaka tshiṱuku tshine tsha vha na vhulapfu, 4 angle kha tsinde hune nnṱha havha na tshivhumbeo tsha square, maṱari o ita tshivhili-vhili, anga o vulea hunwe kana o kuvhangana fhedzi hafha hune a takuwa hone huna tshivhumbeo tsho no nga tsha ḽino, kanzhi tshi nga tshi na mavhudzi. Maluvha a vha anga vhunzhi a tshi nga ndi boḽa ya golf nga nnṱha ha tsinde i tshi khou tikedza maluvha a tubular a muvhala wo no nga wa swiri, o khethekanyiwa nga zwipiḓa kana lulimi, lune lwa vha thanda nga nnṱha.
Maṋoni kanzhi ndi one ono ḽa muthetshelo wa heḽi ḽiluvha. Tshifhinga tsha u ṱuma lurere ndi tshilimo na tshifhefho. Nga nnḓa ha dzina ḽatsho ḽo ḓoweleyaho, maṱari haya ha shumiswi sa mbanzhe fhedzi aya daiwa atshi khou lavha manwe a malwadze.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi mela fhethu hune ho omaho, kha ḽa Afrika tshipembe ḽi wanala kha vunḓu ḽa Limpopo na Kruger National Park.

Mawanwa

Hetshi tshimela a tshi tou vha na zwo khethefhalaho zwine tsha kona u zwilafha ngauri vhathu vha tshi shumisa kha malwadze o fhambananaho, tshi ya lafha zwiṱhavhi tsha lafha na mukhushwane. Huna zwinwe zwithu kha hetshi tshimela zwine zwa thusa u lafha vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha swigiri, tshifakhole na thumbuni ho vhofhekanaho.