Trumpetfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Trumpetfish

Alias

Flutemouth

Dzina ḽa tshi saitsi

Aulostomidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1m yo linganelaho ndi 55 cm.

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ya vha na muvhili wo kuvhanganaho. Ya vha na ningo ndapfu ine ya vha na tshivhumbeo tsha tubular. Ha vha na mulomo muṱuku nga phanḓa ha ningo. Fhedzi iya kona u shandukisa muvhala waya kha buraweni arali i tshi khou zwima.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi muthihi wa vha na tshaka dza 3. Kanzhi iya ṱanganiswa na cornetfish, ine ya vha ṱhukhu ya dovha ya vha siliva. Iya vhonala I tshi khou zwima zwikwarani yo isa ṱhoho fhasi. Tshinwe tshifhinga iya kona u shumisa vhabambeli uri i kone u fasha zwipondwa. I mila zwipondwa nga u tou zwi ṱafuna. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa khovhe ṱhukhu dzine dza tshimbila nga lugwada.

U phaḓaladziwa

Hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.