Trumpetfish
Hlapi ya trompeta

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya trompeta

Liena le lengwe la yona

Molomo wa fulutu

Leina la tša thutamahlale

Aulostomidae

Bogolo

Go fihla metara 1, palogare ya disentimera tše 55.

Boitšhupo

Ke ye telele, ya go lelefatšwa, ya mmele wa go pitlelwa ga nnyane. E telele, ya sefena sa segwere ka maledu a ma kopana go fihla mafelelong. Molomo o mo nnyane ka pele ga sefena. Lephegwana la hlapi la mosela le sediko sa le maphegwana a ma nnyane a lethekeng. Lephegwana la hlapi la ka morago le la maragong a kgauswi le mosela. Ka mmala wo serolane eupša e ka fetoga go ya go botsothwa le methapo ge e tsoma.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Aulostomidae le bopša ke 1 ya leloko le 3 ya mehuta ya diphedi. Ka dinako tše dingwe e ka gakantšhwa le Hlapi ya khonete, yeo e ka bago ye nnyane le bosilibera. E bonwa e tsoma ka mekekemong ka boemong bja hlogo ya go išwa tlase. Ka dinako tše dingwe e šomiša baruthi bjalo ka ya go gakanya go swara sebolawa. Di mama sebolawa go se gogela ka gare ka go bula melomo ya tšona ka pela kudu. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja dihlapi tše dihlopheng tše nnyane tša mekekemo.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.