Tamboti
Mutamboti

© Roger de la Harpe

Dzina

Mutamboti

Tshivhumbeo

Wo lapfa lwa vhukati, gwati ḽa wo ḽi a hwasa futhi ndi ḽitswu. Maswi a Mutamboti a ya vhaisa maṱo na lukanda. A ri koni u shumisa mutamboti ri tshi bika ngauri uya shandukisa muvhala wa zwiḽiwa nga nḓila mmbi. Tholo dzi ya u funa badi fhedzi vhazwimi vha ya lwela uri mukumba kana ṋama ino ḽea ya phukha u songo kwama mutamboti ngauri u sia muvhala u si wavhuḓi.
Musi we remiwa una muvhala mutswu wo nakaho. Munukho wa mutamboti ndi wavhuḓ musi wo remiwa nahone uya dzhia tshifhinga tshilapfu uri u ṱuwe. U vhaḓa na fanitshara yavhuḓi.

Maluvha na Mitshelo

U pupumisa nga Khubvumedzi. Mbeu dzawo ṱhukhu dzi a wa nga ǹwedzi wa Ḽara dza wela kha maṱari a re fhasi. Kharali wa to ima fhasi ha murunzi wa mutamboti ḓuvha ḽi tshi khou fhisa, u ḓo soko pfa mbeu dza wo dzi tshi khou thathaba nga u to sielisana dzi tshi wela fhasi. Wa dzi doba wa dzi vhea kha ndilo wa ima fhasi ha ḓuvha u ḓo vhona dzi tshi thamuwa sa mathuthu.

Mushumo wa Muri

Mutamboti uya shumiswa u vhaḓa na u ita fanitshara dza maṱhakheni fhedzi ha u ya konḓa u wanala.

I wanala fhii?

Uya wanala maḓakani a Limpopo na Swaziland.