Soldierfish
Khovhe ya sole

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Khovhe ya sole

Dzina ḽa tshi saitsi

Myripristinae

Tshivhumbeo

U swika kha 50 cm yo linganelaho ndi 18 cm.

Ṱhaluso

Yo lala, ya vha na tshivhumbeo tsho ṱandavhuwelaho matungo, ya vha na makwanḓa. Na mutshila une wa nga forogo. Ya vha na maṱo mahulwane na ningo ya blunt. Kanzhi ivha ina muvhala mutsuku, havha na hunwe hune ya vha na zwi thoma- thoma zwo swifhalaho.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Hoyu muṱa ndi 8 wa vha na tshaka dza 84. Ndi muṱa wa Squirrelfish. Dzi ya wanala tsini na zwikwara nga masiari dza zwima zwiḽiwa hu vhusiku, dzi funa fhethu ho khwaṱhaho. Dzi ya kudzela makumba

Kuḽele

Dzi ḽa dzi benthic, crabs na shrimp.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Blotcheye soldierfish - Myripristis murdjan
Finspot /Pale soldierfish - Myripristis melanosticta
Yellowfin soldierfish - Myripristis chryseres