Golden Cleome
Cleome ya Tshitopi

Dzina

Golden cleome, Cleome ya tshitopi kana ya tshitopi tsha Mouse-whisper

Dzina ḽa tshi Latin

Cleome angustifolia

Ṱhaluso

Heyi Cleome ya tshitopi ndi ya maṱhakheni, na maṱari o vuleaho ine ya vha na maṱari masekeni. Heḽi ḽiluvha ḽa tshitopi ḽina muvhala wa phephulu mathomoni na matavhi ane anga o tou geredzelwa.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi ya vhonala nga maanḓa tsini na dzi nḓila na hone tsho phaḓalala fhethu hunzhi tshi ya wanala.

Mawanwa

Hetshi tshimela tshi ya ḽiwa sa muroho fhethu hunzhi, ha dovha ha pfi tshi ya shuma kha zwithu zwivhili, sa tshisevho na u shuma u alafha manwe a malwadze. Heḽi ḽiluvha ḽi vhulawa nga masunzi na zwinwe zwikhokhono zwine zwa vha zwi tshi khou ṱoḓa zwa nga ngomu haḽo.