Golden Cleome
Cleome ya Gauta

Leina

Cleome ya Gauta, Cleome ye Serolane goba Legotlo la Diwhispa le serolane

Leina la selatini

Cleome angustifolia

Tlhalošo

Cleome ya Gauta ke ye bokoa, mosunkwane wa dikala tša go ka mahlare a go hlakana. Matšoba a serolane a na le dikutu tše perese tša go hlagelela.

Mafelo a bodulo

Cleome ya Gauta e tloga e tlwalegile mathokong a tsela ka tla le mabung a go bulega kudu.

Dintlha tša naga

Sebjalo se se lewa bjalo ka morogo dikarolong tše ntšhi e bile go bolelwa ge e šomišwa ga bedi – bjalo ka karolo ya dijo le go ba le bokgoni bjoo ga fodiša.
Go khukhuša go dirwa ke ditšhošane le dikhunkhwane tše dingwe bjalo ka modula.