Golden Cleome

Leina

Golden Cleome, Yellow Cleome kgotsa Yellow Mouse-whispers

Leina La Se-Latin

Cleome angustifolia

Thanololo

Golden Cleome/Yellow Cleome ke semela se sê boleta sa dikalana tse di bulegileng ka matlhare a ma sesane a a bopilweng ke matlhatshana. Dithunya tse di serolwana di na le dithitô tse di phepole ka manono a modula a a tswileng.

Tulo

Golden Cleome e tlwaelegile go ikala le ditsela le mabala a a amilweng ke thoromo mme e aname.

Dintlha Tlhagiso

Semela seno se jewa jaaka morogo mo kgaolong di le di ntsi mme se kaiwa fa se na le tiriso di le pedi – jaaka karolo ya dijo le ka ntlha ya kalafo ya sona go malwetse a a rileng. Sethunya se dulafatswa ke ditshoswane le ditshenyekegi tse dingwe tse di iphepang ka modula.