Mountain Reedbuck
Nhlangu yale Ntshaveni

© Roger de la Harpe

Vito

Nhlangu yale Ntshaveni

Xivumbeko

Nhlangu yale ntshaveni i xipene xa sayizi yale xikarhi, xo nyumanyuma. Switshama swi kuma ntiko wa kwaloma ka 32kg no pimiwa 75mm emakatleni. Ti Ewe i ti ntsongo nyana hi 30kg.
Mavoya iya mpunwa, kambe nhloko na makatla iswo tshukela-rimbangwa. Xina ncia wo tala voya byo basa na swirho swale hansi swo basa. Timhondzo to petsekala emahlweni ti kumeka eka swiqama ntsena.

Swakudya

Nhlangu yale tshaveni i swi dyi swa mabyanyi naswona swilava mati mo tala mo tenga.

Ku Tswala

Vavasati vo bebula xinyimpfana xin’we ngopfu-ngopfu hi ximumu, endzaku ko tika nkarhi wo ringana tin’hweti ta nhungu. Vavasati lavantsongo va sungula ku nghena eka swa masangu loko swiri na tin’hweti ta 15.

Mahanyelo

Loko swi tsustsuma hi xihlawulekisi xa “rocking gait”, na ncila lowu yimisiweka, swi komba thlelo rale hansi ro basa. Swi famba hi mintlawa leyinstsongo ya narhu ku fika eka nhungu, kambe swo fika 30 swi voniwile swiri swin’we.
Ntlawa lowu kulu iwa xinkarhana hikuva wuta hangalaka wu endla tiyuniti leti ntsongo loko swi kanganyisiwa swiqapa leswintsongo swa hlongoriwa eka ntlawa kuri swiya endla mintlawa ya tinghwendza ku fikela eka swa masangu no lulamela ku hlangana na vavasati. Hakanyingi kuna xiqopa xin’we lexi kulukumba endyangwini.

Vutshamo

Vutshamo bya swona bya ntumbuluko, kuya hi vito ra swona, iti ntshava naswona swi voniwa eminkoveni ya tintshava swiri ku dyeni no wisa endzhutini navu chevelo bya makhwati mo tlhuma.

Laha Swi Kumekeka Kona

Mphakelo wu pfumeleriwile eminkobyeni ya tintshava ta Gauteng, Drankensburg na karoo koppies hile henhla ka Orange River. Nhlangu yale tintshaveni yi kumeka evutshameni lebyi lulameke.

Mahungu ma Nkoka

Vito ra xi Latin: Redunca Fulvorufula
Ku tika (Vavasati): 15-34kg
Ku tika (Vavanuna): 24-36kg
Nkarhi wo tika: Tin’hweti ta 8
Nomboro ya vana: Xinyimpfana xin’we
Matshamelo: Artiodactyla
Ndyangu: Bovidae

Ku Tswala

N’wana wun’we wa beburiwa nkarhi wun’wana na wun’wana elembeni (kuna ntlakuko hi N’wendzamhala-Sunguti) endzaku ko tika tin’hweti ta nhungu.

Mahlamuselelo ya Minkondzo Leyi Siyiwaka

Akuna ku hambana loku kulu exikarhi ka minkondzo ya nhlangu yale ntshaveni na xa Nhlangu. Xa Nhlangu yale ntshaveni xi ngava xintsongo nyana.