Mountain Reedbuck
Tholo ya Mehlaka le Thaba

© Roger de la Harpe

Leina

Tholo ya Mehlaka le Thaba [Redunca fulvorufula]

Ponalo

Tholo ya Mohlaka le Thaba e maemo a magareng ka bogolo, ke pudi ya lešoka e a botse e bile e dihlong. Diphelehu di na le boima bja dikilograma tše 32 le dimilimetara tše 75 go tšwa magetleng. Ditshadi ke tše nnyane ka boima bja dikilograma tše 30.
Boya bja tšona kudu ke bjo bo putswa, eupša hlogo le magetleng ke tše di khibitšana le boputswa. E na le mosela wa boya bjo bolete bjo bošweu le ka bošweu bjo kganyang ka fase, le manaka a go kebela pele a a hwetšwago go diphelehu. Diphoofolo tše di na le ditsebe tše di telele tše tshesane.

Dijo

Tholo ya Mohlaka le Thaba ea fula njang e bile e nyaka le kabo ya meetse a a hlwekilego.

Tswalo

Ditshadi di tswala kwana ye e tee kudu nakong ya selemo, ka morago ga go duša lebaka la dikgwedi tše seswai. E nnyane e a gola go boemong bja botswadi ka sebaka sa mengwaga e mebedi. Tshadi e ba boemong bja go hlakana le phelehu ka bong ge e na le dikgwedi tše 15.

Maitshwaro

Ge e ktitima ka mokato wa yona o kgetologilego, e emišeditše mosela godimo, e bontšha bošweu ak fase. Di tšwelela ka sehlopha se sennyane sa mohlape wa tše tharo go ya go ya go tše seswai ka e tee, le go tšwelela go ya go fihla ka tše 30 di bonwego mmogo. Mehlape ye megolo ke lebakanyana ka ge kamoka di tla arogana go ba dihlopha tše nnyane ge di tshwengwa.
Dipheletšwana tše nnyane di gapeletšwa go ya ka ntle ga sehlopha go bopa sehlopha ša tsa dipoowana tše nnyane go fihla ge setše di godile le go itukisetša tshotlego ya go lwela tokelo ya go ya mosemeng le tše dingwe tša sebaka. Ka tlwaelo go na le phelehu e tee fela ka sehlopha sa ka lapeng.

Bodulohlago

Bona ya tlhago ya bodulo, leina la ka ke gore, mabakeng a nago le dithaba gomme di ka bonwa ka Mountain slopes dijo goba resting ka moriti le go rekiša ya ye mekoto ya se.

Moo di Hwetšwago Gona

Di Phatlalatšo ya tšona e mo mebotong le dithabeng tša Gauteng, ka kua Drakensberg, gammogo le mebotong ya Karoo go bapa le noka ya Mmala wa Namune. Tholo ya Mohlaka le Thaba e tloga e tlwaelegile ka tikologona ya maleba.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Leina la se-Latin: Redunca fulvorufula
Boima (tshadi): 15 - 34 kg
Boima (poo): 24 - 36 kg
Go duša: Dikgwedi tše 8
Palo ya bana: Konyna e 1 boima bja tswalo
Order: Artiodactyla
Lapa: Bovidae
Tswalo: Ka nako ye ngwe le ye ngwe go tswalwa ye tee ka ngwaga (e diragala ka sebaka sa Manthole - Pherikgong ya go duša) ka morago ga nako ya dikgwedi tše 8.

Mohlala

Go bonagala go se na phapano magareng ga Tholo ya lehlaka ya Thaba le Tholo ka mohlala. Tholo ya Thaba e na le mohlala o mo nnyane gannyane