Lala Palm

© Roger de la Harpe

Vito

Lala Palm Tree.

Vito ra xi Latin

Hyphaene coriacea

Nhlamuselo

Laha kaya wutiveka tani hi Molala, nsinya lowo leha swinene wutala ku mila wuleha kwalomu ka 5 -7 hiku leha kambe nkarhi wunwani wa fika eka 15 m. Wutala kuva na tshindi rinwe kumbe kuva na rinwani hiletlhelo. Nsinya lowu wutala ku kumeka eminkoveni laha kunga kusuhi na lwandle. Matluka yakona ya fana swinene na fan lawa yanga ya rihlaza leri sukaka eka mpunwa. Mihandzu yakona yiringana na tennis laha yi cincaka muhlovo loko yirikarhi yi vupfa kusuka eka rihlaza kuya ka orange na buraweni wo dzwihala. Mihandzu yitala kutswariwa hinhlayo yale henhla swinene kufika kwalomu ka 2000 hi nsinya wunwe laha yitekaka kwalomu ka malembe mambirhi ku vupfa na malembe yanwana yambirhi kuva yiwa.

Mihandzu

Mihandzu ya nsinya lowu ya hambana kuya hi ndzhawu leyi yikumekaka eka yona kambe hixitalo yiva ya rihlaza kuya eka orange wobasuluka laha yihetelelaka yiva ya buraweni loko yikula, xivumbeko xa yona xifana na pear wuva 60-80mm yitlhela yinuhela swinene. Xikhamba xa kona xa hatima no tsindziyela kasi leswale ndzeni swina xivumbeko xa xiponci nova na nyungu yinwe. Mihandzu yakona yiteka kwalomu ka malembe mambirhi ku kula yitlhela yiteka malembe yanwana mabirhi kuva yiwa ensinyeni. Mihandzu leyi yihangalasiwa ngopfu hi tindlopfu, tintohe na timfenhe.

Switirhisiwa

Meleke lowunga kona eka mihandzu leyi loko yahari yintsongo yifana swinene na ya coconut hi muhlovo na natswo wa kona. Ndlopfu yidya matluka lawa yahakuhlukaka eka nsinya lowu lawa yavikiwaka leswaku ya xawulo no nuhela kufana na coconut. Mbilu ya nsinya lowu yidyiwa tani hi matsavu naswona yitiveka hi vito ra Delta as 'gau'. Swikhamba swa mihandzu leyi swifana na xinkwa xa gingerbread. Kuva u susa xikhamba lexiufanele kuteka nhonga u faya mihandzu lowu laha swikhamba swakona swidyiwaka ngopfu hitimfenhe na Ndlopfu.
Minsinya leyi yitirhisiwa ngopfu ku endla wayeni leswi endlaka leswaku minsinya yotala yihetelela yi lova. Kuna tinyenyana leti fambelanaka na minsinya leyi laha ti endlaka swisaka swatona eka yona. Tinyenyani leti ti endle ndlela yaleswaku matandza yatonayanga wi eka xisaka lexi endliwaka laha minsinyeni leyi hikuva matandza ya damarhetiwa hi marha.

Laha wukumekaka kona

Minsinya leyi yikumeka hixitalo etikweni ra Zimbabwe, Nwalungwini wa Transvaal, Angola, Botswana na Namibia.

Swoswitiva

Muxaka lowu wa nsinya wutlhela wutiveka tani hi Vegetable Ivory Palm hikokwalaho ka xikhamba xa mihandzu ya kona na mbewu yakona leyo basa. Mbewu leyi yihangalasiwa hitindlopfu eka vulongo bya tona loko tirikarhi tijika jika na nhova.