Cape Mountain Zebra
Tyatyasa ntshava Mangwa

© Nigel J Dennis

Vito

Mangwa (Equus Zebra Zebra)

Xivumbeko

Muxaka lowu wa mangwa I wuntsongo swinene eka letinwani tinxaka ta timangwa nakona yina ntiko wa 230 – 260 Kg kasi makatla ya yona yale xikarhi ka 1.16m kuya eka 1.28m. Mikhwalalati leyinga emirini wa yona yilarile yitlhela yitala loko hi pimanyisa na leyi ya ntolovelo. Kasi leyinga emilengeni minkhwalalati yi rhelela kuya fika eswinondzwanini. Khwiri ra yona I ro basa yitlhela yiva na tindleve to leha kwalomu ka (220mm) yitlhela yiva na swihlawulekisi swokarhi laha tindleveni.

Kutswalana

Timangwa tihlengeletana tihlayile kufika kwalomu ka yin’we kuya eka ntlhanu watona tiri ta xisati na marhole ya tona laha tirhangeriwaka hi yaxinuna. Kasi letin’wana ta xinuna natona ti famba hintlawa wa tona hi vunghwendzha bya tona.

Laha swikumekaka kona

Khale ati hangalakile na tintshava tale Eastern na Western Cape. Tani hileswi kuhlota akuti nyike matimba tilave kuhetiwa hi vahloti himalembe yava 1930’s. Tiponisiwile hiloko kutava kutivisiwile Mountain Zebra National Park hi 1937 e Cradock exifundzheni xa Eastern Cape. Kasi namuntlha kuna tindhawu tinharhu laha tikumekaka kona ngopfu kunga etintshaveni ta Kamanassie, Gamka xikanwe nale Mountain Zebra National Park. Kuna nhlayo yintshwa leyi kumekaka e De Hoop Nature reserve laha kona kungana muxaka lowu sukaka e Mountain Zebra National Park, Kamanassie mountains na leto hlawuleka tale Kouga na leti humaka etintshaveni tale Outeniqua. Kasi yinwani nhlayo yintsongo yi huma e Eastern Cape nale Small Karoo emintangeni leyintsongo leyi nayona yitaka kusuka e Mountain Zebra National Park.

Swo switiva

Timangwa leti titshama tivuriwa 'ti donkey ta bolo’' e palamende ya tiko ra Afrika Dzonga endzhaku kaloko kutekiwe xiboho xakuva ku endliwa Cape Mountain Zebra reserve leswaku tita hlayisiwa kona. Nhlayo ya tona yivuye yihunguteka kuya ehansi ka makume ntlhanu leswinga endla leswaku kuva na bulu himfumo wa tiko ra Afrika Dzonga hiva 1930’s leswi nga endla leswaku kuza ku simekiwa ntanga wa timangwa hambi leswi votala avanga yimi naswona.