Black Stork

© Nigel J Dennis
Black Stork.

Swakudya

Swihadyani leswintsongo leswi mamisaka, swikokovi, tihlampfi na switsotswani iswakudya leswidyiwaka hi xinyenyani lexi kambe hlampfi yi famba emahlweni.

Kutswalana

Vondlo ra xinyenyani lexi riva ri phutseriwe hi muhlovo wo basa ritlhela riva na xitshopani nyana kuya eka orange. Swotala swaswona swaringana hiku leha handle ka leswinga tlhotlhoriwa endzhaku swiva swirintsongo nyana. Leswi tswariwaka swinga tiyanga swihatla swilova laha swicukumetiwaka kusuka exisakeni. Ekusunguleni mavondlo ya tswariwa yari hava matimba naswona aya swikoti kutshama. Eka nkarhi lowu yava yari na tinsiva, ya rhasa no lwa swinene loko munhu atshunelela xisaka xa wona. Tisiva ta swona tikula kuringanela loko mavondlo yari na 46-50 wa masiku laha naswona se swivaka swikurile, handle kakuva swiri na muhlovo wantima kuya eka buraweni woka wunga voningeli kasi milenge ya swona yiva yiri rihlaza kuya eka kutshuka.

Mavondlo ya suka exisakeni loko yari na 60-66 wamasiku. Himinkarhi yinwani kukurisiwa vondlo rin’we hi lembe leri phameriwa swakudya exisakeni loko nkarhi wuya wu famba xitekela vatswari vaxona swakudya kusuka enon’weni wa vatswari. Swakudya swa mavondlo lawa swahambana kusuka eka swihlampfani, machela, minkolombyani naswinwani swinyenyani leswitshikelelaka e hansi, switsotswani leswi tshamaka ematini. Switlhela swidya switsotswani leswi hanyaka emabyasini lawa yanga e matini. Loko mavondlo ya kurile yakota kuya tilavela swakudya kusuka ekule na swisaka.

Ku rhurha

Swihahela edzongeni wa tiko hi September.

Vutshamo

Muxaka loiwu wa xinyenyani wutshama ngopfu enhoveni lomu kunga tlhuma hi swihlahla. Wutsakela swinene swihlahla leswinga miyela laha swi endlaka xisaka eka nsinya lowukulu laha swingata kota kufikelela xisaka xa xona. Laha xihlotaka kona swakudya ku katsa milambu, tiva natindzhawu leti nga tlhumangiki ngopfu. Leswi swi endlaka swin’we timhaka ta masangu aswitshami kule na kule hambi loko swirikaarhi swihlotana na swakudya.

Laha swikumekaka kona

Swikumeka e dzongeni swinene wa Afrika nale tindhawini tin’wana ta Europe.

Vito ra xi Latin

Liconia Nigra