Side-striped Jackal
Phokojwe

© Shem Compion

Lebitso

Phokojwe e metsero mahlakoreng (Side-striped jackal ) [Canis adustus]

Tjhebahalo

Phokojwe emetsero mahlakoreng, e mafolofolo bosiu, ke dibatana tse kang Ntja ka tjhebeho. Mmele le hloho ya tsona le bolele ma dimilimitara tse 650-800, mohatla ke dimilimitara tse 300-400. Mahetla a bolele ba 400-500, boima ba dikilomitara tse 7-12. E dihlong, ha e ata ebile ekgolo hofeta tse tlwaeleholeng tse ntsho. Mmele wa yona o moputswa ka mokokotlo o motsho, mahlakoreng e takuwe ka mela e mesweu le botsho karolong e ka fatshe. Mohatla wa yona o nale bosweu mme ditsebe dintsho.

Dijo

Namatsana ena e atlehileng e hloletswe ho phela ka dijo tse fapaneng, e fetola dijo hoy a ka maemo ao e iphumang ele ho ona. Dijo tse kang diphoofolo tse nyantshang tse nyane, diphoofolo tse shweleng, ditholwana, poone, dihahabi, mahe le dinonyana. Phokojwe ena e metsero mahlakoreng ha e je nama jwalo ka tse mokokotlo o motsho.

Tswalo

Thobalano e etsahala ka kgwedi ya phuptjane-Phupu, empa tse ding di etsa thobalano nako tsohle. E tswala madinayane 4-6, ka mora boimana ba matsatsi 57-64. Madinyane a hlaha kgweding ya Phato ho ya Phudungwane. Kgodiso ya madinyane e thuswa ke madinyane a seng a hodile, le batswadi ka bobedi a thusana ho hodisa le ha base ba ikemetse. Di jesa madinyane kapa di thusa ka ho di hlafunela di hora tse tharo pele.

Moo di fumanehang

Afrika Borwa e abehile ka otloloha Leboya KwaZulu-Natal hoya profinsing ya Mpumalang e ka leboya le Swaziland.

Dintlha tsa tshimo

Phokojwe e metsero mahlakoreng e j aka ho otloloha ditholwana, ka nako ya tsona ya selemo. Ke phofu ya sewelo, ha e bontshe e tshosa dihwai jwalo ka Phokojwe e mokokotlo o motsho.