Rekoto ya Thlahiso ke Dife?

© Marinda Louw

Ditlaleho tsa dihlahiswa di sebediswa e le karolo ya tlaleho ya temo ho thusa tsamaiso ya polasi. Tlhokomelo ya temo e kenyeletsa moralo wa dijalo le ho hlahisa diphoofolo, ho boloka dihlahiswa tsa dijalo / diphoofolo le ho kgona ho rera tlhahiso ho latela direkoto tsa selemo sa pele sa tlhahiso. Ho boloka tlaleho le ho hlahisa ditlaleho tsa temo ho fana ka motheo oo sehwai se sebetsang ka yona.

Ditokomane tsa tlhahiso di thusa ho tseba mathata a tlhahiso e le hore mesebetsi ya polasi e ntlafatswe. Ditlaleho tse tlwaelehileng ka ho fetisisa tsa dihlahiswa tse sebediswang ke direkoto tsa temo, dihlahiswa tsa diphoofolo, ditlaleho tsa basebetsi le mechine.

Mefuta ya Ditlaleho tsa Phatlalatso

Ditokomane tsa tlhahiso e ka ba ka sepache se bonolo se bontshang, mohlala, kgwedi, mofuta wa dijalo, lema le ho kotula, mofuta wa mehlape, dihlahiswa, mmaraka o fuwang le ho rekisa theko ka dikhilokgrama. Ditokomane tsa tlhahiso di ka boela tsa eba thata haholwanyane mme tsa kenyelletsa dintlha tse ngata. Mehlala e seng mekae e thathamisitswe ka tlase.

Ditlaleho tsa ho Lema Dijalo

Tokomane ena e kenyeletsa dibaka tse fapa-fapaneng kapa dipalo tsa difate tsa serapa, boholo ba tlhahiso, dihlahiswa tse hlahiswang ke mobu o sebedisitsweng bakeng sa dijalo kapa ditholwana tse itseng. Dintho tse ding tse kenyelletswang ditlalehong tsa temo ya dijalo di na le manyolo, dipeo tsa mobu, mekgwa ya temo, mofoka le taolo ya dikokonyana, nako ya kopo le dihlahiswa tsa dijalo.

Ditlaleho tsa Dihlahiswa tsa Diphoofolo

Dintlha tsohle tse amanang le temo ya diphoofolo di lokela ho kenngwa mona. Mehlala di fepa, meriana ya tekanyetso, ditshenyehelo tsa thekiso le ditlaleho tsa diphoofolo ka bomong tse kang lebese tlhahiso, ditlaleho tsa calving, tlhahiso ya boya, boima ba ba mmele.

Palo ya diphoofolo tse ruwang le tse kwalang e lokela ho arolwa ho ya ka dilemo tsa bona le botona, ka mohlala, dipoho, dikgomo le dikgahla tsa selemo ho isa tse pedi ho isa ho tse pedi.

Ditlaleho tsa Mosebetsi

Ditaba tsa mosebetsi wa boiphediso tse kang dikonteraka tsa tshebeletso ya basebetsi, moputso o fumanwang, dijo tsa meriana, ditshenyehelo tsa bongaka le matshediso a basebetsi a tlalehilwe ditlalehong tsa mosebetsi. Dintho tse ding tse lokelang ho ba ho kenyeleditswe palo ya basebetsi, dikoloto, dikoloto, ho tloha le ho ba siyo.

Ditlaleho tsa Mechine

Disebediswa tsa mechine di kenyeleditswe ditlalehong tsa mechine mme di kenyelle dintlha tse kang mofuta wa mefuta, dilemo, bohlokwa ba dibuka, ditokisetso, ditlaleho tsa tshebeletso, dihora tse sebetsang le inshorense.

Translated by Sebongile Sonopo