Red Hartebeest
Pudumo e Kgubedu

© Shem Compion

Lebitso

Pudumo e Kgubedu (Alcelaphus buselaphus caama)

Ponahalo

Pudumo e kgubedu kgolo, e bofubedu bo sooto ke leloka la matsa ka mokokotlo o matswapo le sefahleho se setelele se moqotetsane. Tse tona le tse tsehali di nale manaka a kgabisitweng haholo.
Ho mefuta e 12 e hlaloswang Afrika, Pudumo e kgubedu ke yona feela e hlahang mona Afrika Borwa. Ka lebaka la selelekela se setjha hodimo ha mapolasi a diphoofolo le mehlodi ya tlhaho, ho na le kabo bophara kajeno.
Dipoho tsa pudumo di boima ba dikilogerama tse 150 mme di lekana le dimithara tse 1.3 ka mahetleng, ha e le dikgomo tsa pudumo di boima ba dikilogerama tse 120.

Dijo

Pudumo e kgubedu ka bogolosegolo ke engwe ya mefuta e fulang ho didulwana tsa joang bo bolelele bo mahareng, le joang bo qalang ho hlaha ka morao ha hore o tuke ka mollo.

Ho Ikatisa

Ka morao ha ho emara nako ya dikgwedi tse robedi, namane e le nngwe e ya hlaha pele ho di pula tsa lehlabula. Ka marao ha nako e kgutshwanyane ka morao ho re e hlahe, manamane a patiwa ka hare ha dimela pele di kopanywa le mohlape.

Boitshwaro

Dipoho tse meedi hangata di e itlhahisa ka ditotomahadi ditutulu le ho tshwaya masimo ka diqubu tsa bolokwe. Pudumo e kgubedu e na le maoto a lebelo le botswalle, e tsamaya ka mehlape ya ho fihlela ho 30. Ho bona teano e sa tlwaelehang pakeng tsa Pudumo e kgubedu le mopalami oa baesekele.

Moo Difumanwang

Di rata tikoloho e omileng, dibaka tse omeletseng tsa Namibia, Kalahari, karolong e ka borwa ba Botswana, mme le ka lebowa-bophirimela ba Afrika Borwa.

Dintlha tsa Tshimo

Lebitso le na la Hartebeest hoe ne ho nahanwa hore le bua ka manaka a yona a bopehileng jwalo ka pelo empa kgopolo jwale ke ya hore letswa ho puo ya se Dutch. Letswe ‘Hert’ le bolela kgama mme ‘beest’ e bolela senata se hlaha.
Polelwane e reng ‘hartebeest’ e ile ya sebediswa ke maburu a neng a nahana hore phoofolo ena e tshwana le kgama. Hartebeest ke Seafrikanse bakeng sa hertebeest.