Nelson Mandela le Hugh Masekela le Dibini tsa Afrika Borwa

© Dr Peter Magubane
Hugh Masekela, Letta Mbulu, Caiphus Semenya, Nelson Mandela, Queeneth Ndaba, Julian Bahula, Jonas Gwangwa, Dollar Brand (Abdullah Ibrahim).
Nakong ya dilemo tsa kgethollo, dibini tse ngata tsa mebala di ne di hlahisa mmino o kgahlanong le kgethollo ho utluwana le mokgatlo wa tokoloho. Dibini tse kang (ho tloha ka letsohong le letshehadi) Hugh Masekela, Letta Mbulu, Caiphus Semenya, Julian Bahula le Jonas Gwangwa, Queeneth Ndaba e ne e le dibini tse tummeng mehleng ya Nelson Mandela.
Moletsi wa trompeta le moqapi Hugh Masekela o ne a le mafolofolo ntweng ya ho lwantsha kgethollo ya molao mme o netefaditse hore boitseki ba tokollo le mmino di ka tsamaya hammoho. O ile a hlahisa pina 'Mandela (Bring Him Back Home)’ mme a e ba metswalle hantle le Madiba ka morao hore a lokollwe teronkong. Setshwantshong sena, Mandela o tsheha le batho ba mmino wa Afrika Borwa ba neng ba le karolo ya ntwa ya tokoloho mme ba fetohile ditshwantshiso tsa mmino wa Afrika Borwa.

“Banna le basadi, lefatshe lohle, tlaase mabitleng, re ya tla re ya kgutla. Ba bang ha ba siye letho morao. Le ha e le mabitso a bona.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie, sebeni sa pop sa Afrika Borwa ka kgatello ya maikutlo, o amohela Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o ile a kgutlela ha hae Soweto ka morao hore a lokollwe teronkong ka 1990. Nelson o holetse No. 8115 Vilakazi Street mme e se e fetohile museum wa mokgwa wa sethabathaba....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ka 1991, Nelson Mandela o ile a fumana Honorary Doctorate ho tloha Univesithing ya Witwatersrand e Gauteng bakeng sa boitlamo ba hae ho naha le ho bontsha boeta-pele bo matla ka ho fetisisa Afrika Borwa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Ditshoetsano tse fapaneng tsa dipolotiki, ho kenyeletsa le Nelson Mandela, eo e neng e le moemedi wa molao ka nako eo o ile a qoswa ka boipelaetso dilemong tsa bo 1950 tsa khethollo ya bochaba....more