Ho Beha Leihlo Bophelo ba Kolobe

©Glenneis Kriel
Ntho ya bohlokwa ka ho laola bophelo ba dikolobe ke ho kgetholla mathata le malwetse pele a tswa taolong. Ho etsa jwalo, dihwai di lokela ho kgetholla pakeng tsa boitshwaro bo tlwaelehileng le bo sa tlwaelehang le matshwao a bophelo bo botle. Mona ho na le matshwao ao o lokelang ho a batla.

Dibupuwa tse Phelang Hammoho

©Glenneis Kriel
Dikolobe ke diphoofolo tse bohlale. Tlasa maemo a tlwaelehileng, di tla bapala, di batlisise mme di nke kgato e le karolo ya sehlopha. Di tla bontsha thahasello ha motho e mong a kene sebakeng seo ho hlahiswang ho sona mme di ka nna tsa itshwara lerata ka ho sheba ka tseleng ya modumo. Ha di kula, di ka nna tsa ikgula sehlopheng, tsa fetoha dikgathetse le ho se be le takatso. Di ka nna taa amohelwa ke dikolobe tse ding, tse ka etsang hore ho fetohe mokgwa wa sehlopha sa leshano.

Sisinyeho

©Glenneis Kriel
Dikolobe di lokela ho falla habonolo. Dikolobe di ikarola ho sehlopha se seng kaofela, ho hloka bohlokwa le matla, ho tsamaya ka bothata, bothata ba ho ema kapa dikolobe di kwaletswe fatshe, ke matshwao a hore ho na le ntho e fosahetseng.

Ditsebe, Mahlo le Nko

Sefahleho se lokela ho ba se hlwekileng ho se na ho tswa ho mahlo. Mahlo a se nang mahlo, ditsebe tse sekametseng kapa ditsebe tse hlephileng ka tlaase di ka nna tsa bontsha hore kolobe e ikutlwa e sa phutholoha. Maro a nko a lokela ho ba a mebala-bala mme a se ke a eba le seretse, pustulent kapa a nang le madi.

Diaparo

Diaparo di lokela ho shebahala di le lerootho ebile di phetse hantle. Hangata dikolobe tse ntsho le tse mebala-bala di na le moriri o mokgubedu, athe mefuta e mebala e meholo e na le moriri o monyenyane o robalang hantle. Moriri o tsositsweng, moriri o tetemang le matheba a mangy kaofela di bontsha hore ho hong ho phoso.

Letlalo

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Letlalo le lokela ho hlatswa ntle le maqeba, kgoo, matheba a thuntseng, diso kapa ho thatafala. Ho ya ka sehlooho sa Pig Site Recognising disease on the farm, ho buluha ha dipheletsong ho ka nna ha amahanngwa le tshwaetso ya kokwana-hloko, sebete se matla sa septicemia, chefo, matla a mastitis, metritis, pneumonia e matla le malwetse a mang a sa tshwaneng. Ka dikolobe tse tshweu letlalong ho tsoswa ha letlalo le lekgubedu ho ka boela ha eba pontsho ya lefu kapa tshwaetso.

Palo ya ho Phefumoloha

Kolobe e phetseng hantle e tla phefumoloha butle-butle le habonolo. Mokgwa o tlwaelehileng wa ho hema wa kolobe o itshetlehile ka dilemo tsa yona: Ledinyane le sa tswa tswalwa le phetseng hantle le ka ba phefumoloho e ka bang 50 ho ya ho 60 ka motsotso, mofoki wa pakeng tsa 25 ho ya ho 40 phefumoloho ka motsotso le wa dikolobe tse kgolo di ba le diphefumoloho tse 13 ho isa ho tse 18 ka motsotso.

Ho otla ha Pelo

Ho otla ha pelo ya kolobe e hodileng tsebong ho na le ho otla ho 65 ho isa ho 80 ka motsotso le ho otla ka tlaase ho 180 ka metsotso bakeng sa masea.

Mocheso wa Mmele

Mocheso o tlwaelehileng wa mmele wa kolobe o pakeng tsa 38,5 le 39 Degrees Celsius. Kolobe e nang le mocheso o fetang dikgato tse 41 Celsius kapa ka tlase ho dikhato tse 37 Celsius e kula haholo. Ho na le phoso haeba kolobe e thothomela.

Takatso ya Dijo

©Glenneis Kriel
Ho fosahetse haeba kolobe e lahlehelwa ke thahasello ya yona ho ifepa.

Tse Ntshwang ke Mmele

©Glenneis Kriel
Moroto o lokela ho ba o bosehla bo bokganyana ka mmala. Moroto o bosehla bo lefifi, bo purulent kapa bo madi ha o wa tlwaeleha. Kolobe e kgaotsitseng ho ntsha metsi e kula haholo.
Bolokwe bo lokela ho ba bo tiileng ka mokgwa o tshwanang le wa kgomo. Ho siba, le metsi ho ya ho le mamina kapa le madi letshollo ha le ya tlwaeleha.

Phallo ya Lebese

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Ho na le lebese le lekaneng bakeng sa ledinyane le leng le leng, ka mantswe a mang, ledinyane e leng le leng le lokela ho lekaneng le le nang le kgotsofalo. Ntho e fosahetseng haeba matswele a e tshehadi a le thata mme a ruruhile, haeba a sa hlahise lebese le lekaneng kapa leha e le lefe kapa ho na le ditshila tsa lefu.

Monko

Sebedisa mocha wa hao wa ho fofonela ho kgetholla mathata, tse kang fokolo ya moya o kenang, maemo a phahameng a dikgase kapa maemo phahameng kapa a tlaase a mongobo, phepo e mpe mme esita le diphoofolo tse shweleng. Ntho e sa phutholoheng ho batho e ka nna yaba ha e phutholohe bakeng sa dikolobe.

Translated by Bongani Matabane