Eastern Rock Elephant Shrew

© Shem Compion

Lebitso

Eastern Rock Elephant (elephantulus myurus)

Tjhebahalo

Mmele wa Eastern Rock Elephant o molelele ba dimitara tse 260, mme molala o molelele ho feta mmele le hlooho ka bolelele e boima ba digramo tse 60. Mohatla wa yona ha ona moriri ho feta smenoth rock elephant strews. Mahlo a potilwe ke lebanta le lesweu.

Dijo

E ya dikokonyana tse nyane jwalo ka matsetse,matshwao a phoofolo ena e tshepetse meriting le di tshireletsong hotswa ho tsamayeng e le ho boloka namatsana.

Tswalo

Nyalamno ya tsona e telele bakeng sa phoofotswana e nka dibeke tse 8 ha ditswa e itshwarells ka nako eo. E moriri mmele ohle le mahlo a ya buleha, madinyane a kgona ho tsamaya a qeta ho hlaha, e tswala mafahla nakong eo hoelng mongobo. Ha hlabula mmesaho-hlakola madinyane a hola bakeng sa thobalano dikgweding tse 5-6, mme letse tshehadi di ka tswala hangata nakong ya bophelo ba tsona.

Bitshwaro

E mafolofolo motsheare nako tse ding e mafolofolo bosiu nakong eo kgwedi e tjhabileng. E rata bo mong empa ka nako tse ding otla di bona ka bobedi haholo ka nako ya nyalano.

Moo di fumanehang teng

Difumaneha haholo afrika borwa Profenseng ya Borwa Bophirima, Borwa Gauteng, Mpumalanga, free state, borwa botjhabela le dithabeng tsa Kwazulu natal le Lesotho. Tlou ena e tsebahala haholo dibakeng tse ngata mme ha e hlaselwe, leha fela bodulo ba yona e le bo lekanyeditsweng. E rata ho dula dibakeng tse nang le majwe eleng seitshereletso sa yona bakeng sa dira. Bongata ba tsona bo ka tlase ho.