Cape Fox

© Nigel J Dennis

Lebitso

Cape Fox, Silver-backed Fox [Vulpes chama]

Tjhebahalo

Fox ya nnete le e nyane di fumaneha Afrika Borwa. Cape Fox e putswa bo phatsimang ka mmala ka ditsebe tse kgolo tse tswileng. Di nale mmala o motsho ho potoloha molomu wa yona. Tse kgolo di bolelele ba di mili mitara tse 350 mahetleng mme boima ba tsona ke di gram tse 2.5 – 3. E bobebe bo makatsang haholo mohatla wa yona o muru.

Dijo

Cape Fox phofu ya yona ke dikokonyana, ditweba le diphoofolo tse ding tse nyane, enwa ditholwana tse hlaha le diphoofolo tse shweleng mapolasing.

Tswala

E tswala ka dinako tse itseng tsa selemo, hantlentle e tswala hlabula ha le qala. E tswala madinyane le le leng ho isa ho a mahlano, ka mora nyalano ya matsatsi a 51-52.

Boitshwaro

E mafolofolo bosiu, empa tsamaiso ya yona ha e utlwisisehe fela ho bonahala e rata sethepu, jwalo fela ka leloko la ntja.

Moo di fumanehang

E dula lefatsheng le bulehileng le nang le jwang, lehwatata le dihlahla. E ikamahanya haholo le madinyane a dipane tsa metsi. E atile Afrka Borwa, e etsaha dikarong tse bophirimela le provinse ya Kapa Leboya, Kapa botjhabela le Free State, Bophirima le Leboya Bophirima ho Kwazulu-Natal le provinse ya Leboya Bophirima mmoho le Lesotho.

Dipalo palo tsa bohlokwa

Boima ba tse tshehadi: 2.5 Kilogram
Boima ba tse tona: Kilogram tse 2.8
Bolelele ba tse tshehadi: sentimitara tse 94
Bolelele bat se tona: sentimitara tse 94
Nako ya nyalano: Matsatsi a 52
Palo ya bana: 1-5