Candelabra Flower
Lematla

© Roger de la Harpe
Candelabra Flower.

Lebitso

Lematla (Candelabra)

Lebitso la Selatini

Brunsvigia natelensis

Tlhaloso

Ke setlama se kgidikwe se sa phetseng ho hola mme di hola ho fihlela boleleleng ba dimilimitara tse 500. Tleloupu ya palesa ena e kwahetswe ke lera le letjha, le nang le bophara ba dimilimitara tse 200. Makgasi a 2-6 a maholo a bolelele ba disentimitara tse 10, a robala fatshe mme a hlahaswa ka mora dipalesa mariha. Kutu e telele, e tshesane e jara dihloho tsa dipalesa, tse bophara ba dimilimitara tse 300 tse fubedu tse bopehileng jwalo ka trompeta. Dipalesa tsa yona di mela ho tlowa ka Pudungwana ho isa Tshitwe.

Bodulo

E fumanwa dibakeng tse nang le jwang tse bolehileng profinsing Limpopo Afrika Borwa. Semela sena se nkuwa se sa fumanehe ha bonolo.

Peo

Ke peo e tala e hlahisang ebile ke motswadi wa semela.

Tholwana

Ha tholwana ya Candelabra ha e butswa ditholwana tsa yona di ya omella di honyele, mme ka ho etsa jwalo e tlohela kapa ho lokoloha tleloupung. Moya o phunyeletsa o fihle o dihlohlore di hasane le tsela, le pele di kenywa kgahlano le tshitiso efe kapa efe.

Dintlha tsa tshimo

Hangata e kopanywa le Brunsvigia radulisa mme ho nale ditsebi tsa dimela di dumela ho ke mefuta e sa tsotellweng. Peo e tswalwa ho tsamaiswa ke moya ho fihlela e fumana tshitiso.