Barberton Daisy
Kgahla e nyane

© Jacques Marais
Barberton Daisy.

Lebitso

Kgahla e nyane (Barberton Daisy or Transvaal Daisy)

Lebitso la Selatini

Gerbera jamesonii

Tlhaloso

Barbeton ke semela sa jwang se senyane se nang le dipalesa tse sa tlwaelehang ka tshobotsi, ha ngata e arohantswe ka ho teba. Palesa hantle ntle e entswe ka dihloho tsa dipalesanyana tse ngata, tse nyane, ka dipalesanyana tse kopantsweng ka thata. Dipalesa di kgubedu, pinki, mmala wa lamunu kapa tshehla mme di bonahala ho tlowa ka Phupu ho fihlela ka Tshitwe.
Tshobotsi ya dihloho tsa dipalesa di fapana haholo. Mefuta e mengata e nale dihloho tse kang dikonopo, dihloho tse ding ha dina lehlasedi la mmala o kganyang, ha tse ding di nale lehlasedi la palesa le tshwauweng ka letheba ho hohela bo maleshwane ba tshetsweng peo tse etsisang. Ke e nngwe ya dimela tse nang le leloko le leholo lefatsheng, ka mefuta e fetang 23 000.

Bodulo

Barberton Daizy e hola profinsing ya Leboya ya Afrika Borwa le Kruger National Park.

Peo

Peo ya palesa e nale sehlahla sa moriri kapa e shebahala jwalo parachute e leng se thusang peo ho qhalakanya peo ka moya.

Dintlha tsa tshimo

E qadile ho kang lequlwana la maemo Afrika Borwa, e sebediswa jwalo ka letshwao la dihlopha tsa dipapadi tse ngata ho kenyelletswa le diBlue Bulls sehlopha sa rugby, le mekgahlo e meng. Hape e tshwantshiswa folakgeng le hoba lepetjo la profinsi ya Mpumalanga. E rehetswe ka mosibolli, Robert James, mme sebaka seo se sebollutsweng ho sona ke toropo ya Barberton e profinsing ya Mpumalang, mme palesa ena ke yona e kotulwang haholo lefatsheng bake sa ho etsa dipale tsa ditokisetso.