Remoras

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Diremora

Leina le lengwe la yona

Hlapi ya go mama, Ya go mama šaka, Gapu

Leina la tša thutamahlale

Echeneidae

Bogolo

Go ya disentimetareng tša 90, palogare ya disentimetara tša 40.

Boitšhupo

E tshesane, ya nkgokolo. Hlogo ye sephapha ka boemo thwii. Lephego la hlapi la mathomo le fetotšwe go bopa nkgokolo ya go mama le molokoloko wa go dipoleiti tša go fetelela. Mohlagare wa fase o fetilelela go feta mohlagare wa godimo. Gantši e leswiswi ka bošweu goba methalo ye serolane ye e rapamego.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Hwetšwa go namela go dišaka, mahlasedi, dikhudu, hlapi ya marapo, maruarua le didolofini. E šomiša go mama go ikgomaretša go monggae. Ka nako ye nngwe e hwetša e ikgomareditše go diketswana goba baruthing.
E lebelega e rutha e lebeletše go tšwa fase go ya godimo ka lebaka la sebopego sa hlogo. E hlwekiša dipakteria le diphelakadingwe go tšwa go monggae. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

E ja tša go lwahla go tšwa go ye e ratago. Tše dingwe tša mehuta ya diphedi di ja mantle a monggae.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Remora (Remora linnaeus)
Remora ya methalo (Echeneis naucrates)