Pineapple Flower
Letšoba la Peinapole

© Roger de la Harpe
Pineapple flower.

Leina

Letšoba la Peinapole goba Lily ya Peinapole

Leina la seLatini

Eucomis sp.

Tlhalošo

Letšoba la Peinapole ke mosunkwane wa go phela sebaka se se telele; kota ya medu ke modunkgolo wa disentimetara tše10 ka bophara fase ka medu ye mmalwa ya go ba bošweu. Mahlare a gateletšwe ka bophaphathi kgahlanong le lefase; a go ba lesomepedi. Tšhikagare ke ye koto, mathokong e bonagala e swana le maphoto a go šošobantšhwa ga botse. Hlogo ya letšoba ke sehlopha sa matšoba sa go kitlana, le matšoba a kgotlelela sebaka sa dibeke tše ntšhi ka meetseng. Semela se se thunya ka Manthole.

Mafelo a bodulo

Letšoba la Peinapole le gola ka Sneeuberg, Seleteng sa Uitenhage, Hogsback go ya ka KwaZulu Natala, moo e golago go tšwa lebopong go ya Drakensberg. E fetelela go ya ka Nageng ya Basotho le Foreisetata go ya seleteng sa ka Gauteng le Diprofense tše mabapi.

Dintlha tša naga

Go na le mehuta ye lesome tša Matšoba Dipeinapole ka Borwa bja Afrika go akaretšwa Eucomis undulata le Eucomis autumnalis. Modunkgolo wa dimela tša dipeinapole o na le mpholo eupša ka Aforika Borwa e sa somišwa go dikalafo tša enemas, mokokotlo o bohloko le go alafa dikgobalo tša go robega. Dikalafo tše dingwe di akaretša mathata a go rota, mpa ye bohloko, phišo, kholiki, flatulence, setlamatlama le syphilis.