Pineapple Flower
Tshienge

© Roger de la Harpe
Pineapple flower.

Dzina

Tshienge

Dzina ḽa tshi Latin

Eucomis sp.

Ṱhaluso

Tshienge ndi luvha ḽo itaho tshipulumbu, midzi ya hone ya khwaṱha, ndi 10cm u ṱandavhuwa fhasi tsha vha tsho lala, hafha nga fhasi hatsho ha vha na midzi minzhi. Maṱari atsho avha o dzula fhasi mavuni, atshi swika fumi na mbili. Makwati o khwaṱha, ha shandukisiwi, a itwa nga nḓila ya u suvhelela. Tsha vha na munukhelelo wa maṱhakheni midzi ya tsho iya fhedza dzi vhege dzo vhalaho i maḓini. Tshimela hetshi tshi ita maluvha nga ṅwedzi wa ṅyendavhusiku.

Nḓowelo

Tshienge tshihula Sneeuberg, Dzinguni ḽa Uitenhage, Hogsback uya kha vunḓu ḽa Kwazulu natal, hune tsha hula hone tshi tshi bva fhethu hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi uya Drankensberg. Tsha phaḓalala u ya na Basutoland na Orange free state na uya kha vunḓu ḽa Gauteng na manwe mavunḓu anga tsini.

Mawanwa

Huna tshaka dza fumi dza zwienge kha ḽa Afrika Tshipembe ho katela na Eucomis undulata na Eucomis autumnalis.

Matavhi a tshienge anga ya ṱhavha naho zwo ralo ndi mushonga kha ḽa frika tshipembe une wa lafha malwadze o fhambananaho sa, zwiṱhavhi zwine zwa vha zwi kha muṱana na zwinwe, iya lafha na malwadzi a murundo, thumbuni hu tshivhavha, mukhushwane na babalasi na zwinzwe zwono nga zwenezwo.