Nelson Mandela le Moetapele wa bafsa Peter Nthite

© Dr Peter Magubane
Nelson Mandela le Peter Ntiti, moetapele wa bafsa.
Nelson Mandela le bagaši ba ditaba ba bangwe ba fapafapanego, bahlohleletši le maloko a sepolotiki a be ba pharilwe ka molaro wa go senyetša mmušo ka bo1950’ mengwageng ya kgethologanyo. Tsheko ya go senyetša mmušo ye kgolo, e tšere dingwaga tše ka bago tše 11, e be e le hlaselo ya kgolo go Lengwalo la Tokologo, leo le bego le ngwadilwe bahlohleletši ba bohlokwa. Ka 1961, ka moka bao ba bego ba pharilwe ka molato ba ile ba lokollwa gomme ba ntšhiwa.

Mandela le bahlohleletši ba bangwe ba e na le bathekgi ba mehutahuta ba tlilego kgorotsheko nako ye nngwe le ye nngwe ba bego balatofadiwa ba biditšwe. Seswantšhong ke Madiba o mofsa, o dirago tsela ka gare ga lešaba la bathekgi ba opelago ka tshekong ka 1958.

“Tšhelete e ka se tšweletše katlego. Tokologo ya go e dira e tla e dira.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

Brenda Fassie wo mo maikutlong, diva ya mmino wa pop ka Aforika Borwa, o gakere Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o boetše gae ga gagwe ka Soweto ka morago ga go lokollwa kgolegong ka 1990. Nelson goletše ka 8115 Mmileng wa Vilakazi gomme go tloga fao e be e ta fetolelwa...more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela o be a ratwa ke bathekgi ba gagwe gomme o be a le leswao la tokologo go batho ka moka. Gantšhi a bonwa bjalo ka seswantšho sa bomodimo ka Aforika Borwa...more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Mandela o hwetša lengwalo la Bongaka go tšwa ka Yunibesithing ya Witwatersrand ka Johannesburg....more