Seamoth

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muta ḽo ḓoweleyaho

Seamoth

Dzina ḽa tshi saitsi

Pegasidae

Tshivhumbeo

U swika kha 13cm, yo linganelaho ndi 10cm.

Ṱhaluso

Muvhili wayo wo baḓama, ya tingeledzwa nga marambo. Ya vha na mitshila ya nga matungo mihulwane zwine zwa fha muvhili wayo tshivhumbeo tsha triangle. Ya vha na ningo ndapfu na mutshila wo linganelaho. Muvhala ndi buraweni ire na mutsu. Iya kona u shandukisa mivhala.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Hoyu muṱa ndi mbili fhedzi dza vha na tshaka dza 5. Dzi wanala dzi tshi khou tshimbila nga mbili -mbili muṱavhani. I tshimbila nga mutshila wa nga fhasi. Mutshila una marambo o monaho nawo. Mulomo u shuma u muṋa zwipondwa. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa zwivhungu na zwinwe zwipuka zwa maḓini.

U phaḓaladziwa

Iya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Seamoth (Eurypegasus draconis)