Knifejaw

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Knifejaw

Alias

Beakfish

Dzina ḽa Tshisaitsi

Oplegnathidae

Tshivhumbeo

U swika kha 90 cm yo linganelaho 50 cm.

Ṱhaluso

I talusea zwavhusi yo no vha khulwane. Ya vha na mano o tangananaho. Ya vha na mutshila wa nga nntha mupfufhi na marahu na mutshila wa nga matungo une ha vha uri hu ya lingana. Mivhala ya hone iya fhambana ubva kha silivhere na mavhala ane avha matsu na gireyi.

Nḓivho yo Ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi tshaka nthihi na zwigwada zwa 6. Ina makwanda ane ha ngo ḓalesa lini. Ndi dzone dzine dza vha na ṱhoni. Dzi zwima zwiḽiwa hu vhusiku. Musi i tshi kha ḓi vha ṱhukhu I vha ina munwe muvhala usa fani na khulwane. Dzi bebela fhasi dza munna ndi dzone dzine dza alamela.

Kuḽele

Dzi ḽa barnacles, molluscs, sea urchins, seaweed, sponges na redbait.

Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimelo dzo fhambananaho hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo Ḓoweleyaho

Banded knifejaw - Oplegnathus fasciatus
Cape knifejaw - Oplegnathus conwayi
Spotted knifejaw - Oplegnathus punctatus