Aeolid Nudibranch

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Nudibranch - Typical Aeolid

Alias

Sea slug

Dzina ḽa tshi saitsi

Aeolidina

Tshivhumbeo

Uya kha 15 cm.

Ṱhaluso

Ina mutumbu musekene uno nga munwe wo fhambanaho nga tshivhumbeo. Vhuṋanga hayo ndi vhuhulwane ha vha na dzi oral tentacles nga fhasi. Mivhala yadzo iya fhambana ubva kha wa gireyi u sogo dombilelaho kana mutshena wo yelaho kha wa lutombo u songo dombilelaho na wa swiri.

Nḓivho yo phaḓaladziwaho

Dzi Aeolidina ndi tshipiḓa tsha dzi opisthobranchia. Dzina ḽa dzi nudibranch ḽi amba u vha fhedzi ha dzi gills. Hedzi dzi Aeolids dzi kuvhanganya dzi nematosist ubva kha zwiḽiwa zwadzo dza zwi vheya kha dzi cerata hu uḓi tsireledza. Dzi tshimbila nga luvhilo. Mbeu yadzo i kha tshanḓa tshauḽa, tshipatshi tsha dzo tsha zwi sperm tshi ya tsudzuluwa. Makumba adzo a kudzelwa a na dzi thambo dzo a tandedzaho.

Kuḽele

Dzi la zwipontshi, soft corals, anemones na hydroids.

Kuphaḓaladzele

Dzi wanala vhuponi hoṱhe na malwanzheni oṱhe a ḽifhasi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Dragon nudibranch (Bornella anguilla)
Spanish shawl (Flabellina iodinea)
Aeolid sp (Pteraeolidia ianthina)