Soapfish
Hlapi ya Sesepa

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya sesepa

Leina la tša thutamahlale

Grammistidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 40, palogare ya disentimetara tše 15.

Boitšhupo

Mmele wa go ba maatla wa go pitlelelwa mahlakoreng. Molomo o mo golo le mohlagare wa go fetelela ka fasana ga nnyane. Ka tlwaelo mesela ke ya nkgkolo. Maphegwana a hlapi le ona a nkgokolo. Mmala wa go fapana go tšwa go botala bja leratadima bja go kganya le mothapo wo serolane go ya bosong le bošweu goba bosilibere le botala bja leratadima.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la ka fase la Grammistidae le bopša ke 7 ya tša kakaretšo le 28 ya mehuta ya diphedi. Ke lapa la tša mohlakanela. Ge romotšwe, di tšweletša mmele wa mpholo wa maminana, lekwebu la go swanale sesepa go meetsana a yona go tsena ka meetseng. E ipihla ka fase ga tša go lekelela godimo. Bontši bja mehuta ya diphedi di tsoma bošego. Gape e bonwa e tsoma le hlapi ye kgolwane. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja dihlapi tše nnyane le dikhrustašiene.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya sesepa ya lelente la gauta (Aulacocephalus temminckii)
Hlapi ya sesepa ya methapo ye tshela (Grammistes sexlineatus)
Hlapi ya sesepa ya kapoko (Pogonoperca punctata)