Baboon
iBaboon

© Roger de la Harpe

Igama

IBaboon [Papio sp.]

Ukutya

IBaboon inkulu kwaye inobuso obunjengo bezinja kunye namazinyo amakhulu aphezulu. Ibaboon zi-omnivorous, zizondla ngama cikilishi, iintaka, kunye namaqanda azo. Ziyazi bulala iinzalo ezintsha 'zeAntelope kunye namantshontsho ee Leopard. I-Chacma Baboon izondla ngayo yonke inxalenye yomthi. Zitya ingca, imbewu, i-rhizomes, amajikijolo, amakhowa, iziqhamo, amaqanda kunye nezinambuzane ezincinane ezinjengezilwanyana, iimpethu zehlabathi, iintaka, amacikilishi, kwaye ngaphantsi kwexesha ziya kubulala kwaye zitya namantshonstho eImpala.

Apho zifumaneka khona

IiBaboon zihlala eziqhumini, kwindawo ezinqabileyo kunye neendlwana ezincinci kunye neDrakenberg. Bachitha ixesha elininzi emhlabeni. Ithuba elilodwa kuphela eliya emithini kukuba baphume kwezinye izilwanyana, bafumane ukutya, okanye bachithe ubusuku. Banokuphinda bachithe ubusuku obude bexakekile. Iintsana zamabhondi zihlala zinyuka emithini zijikeleze kwaye zidlala kunye. Kukho iintlanga ezimbini eziphambili zebBaboon e-Afrika, i-Chacma Baboon yase-Afrika yaseMzantsi Afrika kunye neBhunu yeBhotho yaseMpuma Afrika.