Wrasse

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Wrasse

Alias

Lipfishes

Dzina ḽa tshi saitsi

Labridae

Tshivhumbeo

Ubva kha 2,5m, yo linganelaho ndi 45cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili wo kuvhanganaho mulapfu na mutshila wa nga fhasi une wa dzula u tshi khou lapfa. Mitshila kanzhi ivha i tshipulumbu minwe i tshi nga forogo. Na lukanda lwo no suvhelela, na mavhala mavhala o nakelelaho ane a tou i ṱalusa musi i zwi kwarani, huna wa swiri wo thanyaho, tshitopi,muvhala wa makole, mutshena, mudala na mutsu. Ṱhukhu dzina mivhala yo fhambananaho na khulwane.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 69 wa vha na tshaka dza 500. Dzi dzula zwikwarani. Dzi ya wanala na mitavhani na matomboni. Dzi ya kona u shandukisa mbeu arali ya munna ya khulu ya danga ya nga fa. Dzinwe ṱhukhu u nga tou vhona unga ndi khovhe. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa dzi zooplankton, khovhe zwivhungu na zwipuka zwine zwa wanala maḓini.

U phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Goldsaddle wrasse - Bodianus perditio
Lyretail wrasse - Bodianus anthioides
Napoleon wrasse - Cheilinus undulatus