Wrasse

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Wrasse

Leina le lengwe la yona

Dihlapi tša molomo

Leina la tša thutamahlale

Labridae

Bogolo

Go fihlela dimetara tše 2,5, palogare ya disentimetara tše 45

Boitšhupo

Mmele wo gateletšwego, wa go lelefatšwa. Lephegwana la hlapi la ka morago. Mesela gantšhi a sediko, ye mengwe e fokoditšwe, le go bopega bjalo ka foroko le leneiti. Dikgapetla tše boreledi. E mebalabala le go lemogwa bonolo kudu go lemoga ka mekekemong– mmala wa namune wa go kganya, boserolane, botala bja leratadima, bošweu, botala le boso. Gantšhi baswa ba bonala ka go fapana go bagolo.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Labridae le bopša ke 69 ya tša kakaretšo le 500 ya mehuta ya diphedi. Gape e hwetšwa ka sehlabeng fase, mepetong ya lehola le ka matangwaneng a leswika. E ka bušetša bong bja tšona ge poo e hwa (dimorphic ka bong). Tše dingwe tša mehuta ya diphedi di šoma bjalo ka dihlapi tša bahlwekiši ka mekekemong. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja zooplankton, dihlapi le diphoofolo tša go hloka mekokotlo go swana le diboko tša polikhaete, dinaledi tša go fokola, dikgenkgerepe le dishrimpi.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Wrasse ya sethobokasale sa nogametsana - Bodianus perditio
Wrasse ya mosela wa lire - Bodianus anthioides
Wrasse ya Napoleon - Cheilinus undulatus