Starfish

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Starfish

Alias

Seastar

Dzina ḽa tshi saitsi

Asteroidea

Tshivhumbeo

U swika kha 1 m.

Ṱhaluso

Heyi ina muvhili wo bandaho na zwanḓa zwinzhi–zwinzhi. Zwanḓa zwi ya fhira zwiṱanu u swika kha 24. Na mulomo wa Ventral. Ya vha na milenzhe ya tube ine ya sokou tshimbila tshimbila. Dzinwe dzi na mipfa kha muvhili na zwanḓa. Mivhala iya fhambana u bva kha mutsu, buraweni, mutshena, wa swiri, mutsu na mutshena na wa tshitopi na phephuli.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Hoyu muṱa u wela kha muṱa wa Echinodermata phylum, zwine zwa katela mithenga yoṱhe na dzi brittlestars, seacucumber na sea urchins. Dzi tshimbila nga zwiṱuku-ṱuku, dzi dzula nṱha-nṱha. Dzinwe dzi ya kona u dzhenisa thumbu nga nnḓa na nga ngomu dzi tshi itela uḽa tshipondwa. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dziḽa dzi snails, clams, khovhe ṱhukhu na detritus.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Granulated seastar - Choriaster granulatus
Pincushion starfish - Culcita schmideliana
Red seastar - Linckia laevigata