Impala Lily
Ḽiluvha Ḽa Sogani

© Roger de la Harpe
Impala Lily.

Dzina

Impala lily, ḽiluvha ḽa sogani kana sabi star

Dzina ḽa tshilatin

Adenium multiflorum-Afrika Tshipembe [impala lily ya vhukum]
Adenium obesum- East North ya Afrika [lushaka lo no divhelwa u dzula sogani]

Ṱhaluso

Heḽi ḽiluvha ḽi anwa kana u vhonala nga ṅwedzi wa Fulwana ḽi ya dovha ḽa ṱuma lurere vhukati ha ṅwedzi wa tshimedzi fhethu hune havha uri ḽo vha ḽo ṱahulelwa. Heli ḽiluvha tshivhumbeo tshaḽo ndi 5 cm u ṱanḓavhuwa.

Nḓowelo

Heḽi ḽine ḽa pfi [Ademium multifloerum] ḽi aluwa kha vunḓu ḽa KwaZulu-Natal, eastern Mpumalanga na Limpopo, Swaziland, Mozambique na Zimbabwe ḽa ya na nga dubo lwa devhula na tshipembe ha Malawi na Zambia.

Mawanwa

Ndi ḽiluvha ḽitete ḽine kanzhi ḽo no vhambedziwa na Miniature baobab. Hetshi tshimela tshina maḓi ane avha khombo kha zwipuka naho a tshiḽiwa nga zwipuka.
Madi a hetshi tshipuka a ya shumiswa nga zwi bushmen sa mulimo, naho huna uri nga zwinwe zwifhinga aya vhuaha na zwinwe zwimela ngazwo.