Impala Lily
Lily ya Phala

© Roger de la Harpe
Impala Lily.

Leina

Lily ya Phala, Letšoba la Leganata goba Naledi ya Sabi

Leina la selatini

Adenium multiflorum – Borwa bja Aforika [Lily ya Phala ya nnete]
Adenium obesum – Bohlaba le ka Lebowa la Aforika (diphedi tšeo di bitšwago matšoba a leganata]

Tlhalošo

A thunya kudu ka kgwedi ya Mosegamane, eupša gape di thunya ka nako ye ka morago go fihla ka gare ga Lewedi ka mafelong moo a kotulwago. Letšoba le na le bogolo bja disentimetara tše 5 ka go kgabaganya.

Mafelo a bodulo

Lily ya Phala [Adenium multiflorum] e gola ka Lebowa la KwaZulu-Natal, Mpumalanga Bohlabela le Limpopo, Swaziland, Mozambique le ka Zimbabwe le go fetelela kua Bodikela bja mafelong a pula a Aforika go ya Malawi le Zambia.

Dintlha tša naga

Lily ya Phala ke matšoba a go rata go bonwa ya go bapišwa le ya Baobab miniature.
Dibjalo tše di na le mpholo ye mengwe yeo e lego kotsi go diruiwa le ge e le gore ga e lewe ke diruiwa bjalo.
Mpholo o šomišwa ke Barwana bjalo ka ge di dirišwa ke mpholo wa dihlogo tša marumo, le ge ka tlwaelo e dirišwa le mpholo go tšwa go tše di nngwe tša dibjalo.