Hammerhead Sharks

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Hammerhead

Madzina manwe a muṱa

Scalloped, kidney-headed, southern, Bronze.

Dzina ḽa tshi latin

Sphyrnidae

Tshivhumbeo

U swika kha 6m

Ṱhaluso

Tshivhumbeo tsha tsho ndi tshone tshine tsha tshi ṱalusa kha dzinwe dzine dza nga yone. Ṱhoho ina tshivhumbeo tsha hamula ya vha na maṱo na ningo magumoni a heneyo hamula.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa sphyrnidae ndi mbili fhedzi dza vha na zwigwada zwa 8. Dza vha na cephalofoil ine ya dzi thusa kha u femedza manoeuvring na u ḓadisa tshipotwa. Tshinwe tshifhjinga dzi ya vhonala dzi nga lugwada dzi tshi swika 100 tsini na madi are na mashika. Iya vha na tan arali ya nga fhedzesa tshifhinga tshilapfu I maḓini a re na mashika. Ndi muṱa ure khombo vhukuma viviparous na vhana vha hone vha bebwa vho vhibva. Iya kona uvha na vhana vha 15-30.

Kuḽele

Iḽa zwithu zwo fhambananaho, bony fish, akates na rays, squid na octopus, crusteans na zwinwe zwipodwa.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala vhuponi hoṱhe hune ha ha na vhuḓalo ha maḓi

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Great hammerhead
Sphyrna mokarran
Smooth Hammerhead
Sphyrna Zygaena
Scalloped hammerhead
Sphyrna