Hammerhead Sharks
Dišaka tša hlogo ya hamore

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Dišaka tša hlogo ya hamore

Tše dingwe ka lapeng

Scalloped, Hlhogo ya phewo, Ya Borwa, Pronse

Leina la tša thutamahlale

Sphyrnidae

Bogolo

Go fihla dimetara tša 6

Boitšhupo

Sebopego sa hlogo ke ntlha ya go e amologanya Dihlogo tša dihamore ka moka. Hlogo ke ye sephaphathi ka mahlakoreng le ka mahlo le mašoba a nko dintlheng tša ‘hamore’ goba cephalofoil.

Tshedimošo ya kakaretšo

Lapa la Sphyrnidae le bopša ke 2 ya tša kakaretšo le 8 ya diphedi. E phela mawatleng a go bulega. Cephalofoil e dirišwa go nkgetša, go sepela le go kgoketša sebolawa. Ka dinako tše dingwe e bonwa ka dihlopheng tše kgolo tša tse ka fihlang 100. E ka hwetša mmala wa botsothwana ge e ipeile meetseng a mannyane lebaka le letelele. Dihlogo tša hamore ke tše di lego kotsing ka lapeng. Di phaphaša ka gare ga e ngwe le bafsa ba tswala ba feletše ka botlalo. Tšweletša 15-30 ya tše nnyane.

Phepo

Di ja mehutahuta ya dihlapi tša marapo, diskate le mahlasedi, squid le Oktopas, dikhrustašiene le dibolawa tše dingwe. Di tsoma kudu ka fase.

Phatlalatšo

Di diragala ka dithempheretšheng tša mawatle ka moka lefaseng ka bophara.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlogo ya hamore ye kgolo
Sphyrna mokarran
Hlogo yah amore ye boreledi
Sphyrna zygaena
Hlogo ya hamore ye Scallope
Sphyrna lewini