Gemsbok

© Peter Delaney

Dzina

Gemsbok (oryx gazelle)

Tshivhumbeo

Hetshi ndi tshipuka tshine tsha wanala fhethu hune ha vha uri aho ngo ḓalesa maḓi hangei southern Africa, tsho ḓowelesa nga maanḓa u dzula sogani hune ha vha uri ahuna maḓi, dzi wana ṱhoḓea dza maḓi kha zwiḽiwa zwine dza ḽa zwone.

Hune dza wanala hone.

Dzi wanala sogani dubo lwa southern Africa: soga la namib, Kalahari na gemsbok Kalahari park na hunwe hu songio ambiwaho.