Gemsbok

© Peter Delaney

Lebitso

Gemsbok kapa Oryx [Oryx gazelle]

Tlhaloso

Gemsbok ke e nngwe ya dipoofolo tse qollwang tsa dibaka tse ommeng tsa Afrika Borwa, e amahana le ho phela lehwatateng moo ho senang metsi. Di fumana metsi dijong tseo e di jang.

Moo di fumanehang

Mahwatateng a Afrika Borwa, Namibia, Kalahari, Gemsbok National Park le dibakeng tse ding tse polokeho le tse ikgethang.

Orynx

Bakeng sa lesedi le felletseng ka Gemsbok etela ho Oryx