Cape Wagtail

© Roger de la Harpe
Cape Wagtail.

Dzina

Cape wagtail

Dzina ḽa tshi latin

Motacilla capensis

Muṱa

Motacilidae

Vhulapfu

18 cm

Nḓowelo

Kanzhi i wanala tsini na maḓi a vhuḓi kana kha dzi Coastal Lagoons fhedzi dzi ya kona u wanala dzi phakhani na dzi ngadeni.

Kuvhidzelele

Ku vhidzelelele kwo no tou pfala vhukuma ku no ri tseee-cheee-cheee na muludzi wo no nga luimbo.

Kubebele

Makumba mavhili uya kha maṋa tshinwe tshifhinga ho no waniwa na mararu uya kha maṱanu na sumbe o kudzeliwa are na muvhala wa tshitopi tshi songo ḓoweleaho tshine tsho vangiwa nga muvhala wa buraweni. U alamela zwiitwa nga mbeu dzoṱhe maḓuvha a 13-14.

Ṱhaluso ya thukhu

Tshiṱuku tshina ṱhoho ya buraweni yo no fana na muṱana , nga fhasi hayo ha vha buraweni na ṱhodzini dza mafhafha matshena.

Ṱhaluso ya khulwane

Hetshi tshiṋoni tshihulwane a tshi khakhisi nga muvhala watsho wa gireyi ure na buraweni nga nnṱha hatsho, na muvhala wo dombilelaho kha khana na mutshena kha mabesu nga nnḓa . A huna tshena kha khulwane.

Tshiimo

Tsho ḓoweleaho

U phaḓaladziwa

U bva kenya na Eastern Congo uya vhukovhela ha kapa.