Cape Wagtail
Motjoli

© Roger de la Harpe
Cape Wagtail.

Leina

Motjoli

Leina la se latin

Motacilla capensis

Lapa

Motacillidae

Botelele

18 cm

Lefelo

Gantši pele ga meetsi a hlwekilego le lebopong la kou e fela di tlwatše gape le diphaka tša toropog le ditšhemo.

Modumo wa nonyana

E na le modumo wa go lla bjalo ka 'tseee-chee-chee' le molodi, le koša ya go thothomela.

Pelego

Mae a mabedi goba nne; gantši a mararo goba tlhano le šupa a rekotilwe; di na le mmala yo serolane e bile di na le gape maronthontho a sootho. Sealamedi sa bong ka moka ba dinonyana ke matšatši a 13 - 14.

Tlhalošo ya tše nnyane

Tše nnyane di na le hlogo ye sootho ya go swana le ka morago, ka tlase go soothoo nyana le gona le mafoga a go ba le bošweu.

Tlhalošo ya tše kgolo

Nonyana ye ya go tlwaelega e tsebega gabotse ka mmala wo sootho wa go ba le bosetlha ka tlase, bontsho pele ga sehuba le mosela wa mafofa a mašweu.

Boemo

Di tlwaelegile

Phatlalatšo

Go tloga Kenya Eastern Congo ya borwa go fihla Kapa.