Jackalberry

© Shem Compion

Vito

Jackalberry, African Ebony [Diospyros mespiliformis]

Vito ra xi Latin

Diospyros mespiliformus

Nhlamuselo

Nsinya lowu wa muxaka lowu wunga kula kuringana kwalomu ka 80 feet laha tshindi rakona tingavaka 16 feet. Nsinya lowu wantolovelo wuva wuri eka 15 – 18 feet kuya hiku kula. Tshindi ra kona riya ehenhla riloloka laha marhavi yakona yasungulaka kuva kona le henhla swinene, kule nalaha misaveni. Eka nsinya lowunga kula tshindi ra kona riva riri leri tiyeke swinene.
Mahanti ya nsinya lowu yava yari ya buraweni loko waha kula laha ya cincaka yava ya mpunwa loko se wukurile nsinya yatlhela ya tsindziyela swinene. Laha kusungulaka marhavi ya nsinya lowu ka tlhuma swinene kuva na matluka ya rihlaza. Tluka rinwe riva riri 5.5 inch hiku leha riva 3 inch hiku anama ritlhela rivevuka swinene. Kasi matluka lawa yanga yak hale ya hatimela, ingaku I dzovo, yava ya rihlaza rodzwihala laha ya vonikelaka hilehansi.
Matluka lawa yangahariki yantsongo na swirhabyani swakona swiva swiri na voya nyana.
Loko nsinya lowu wahari wuntsongo awudzudzi matluka ya wona kambe loko wuya wu kula wudzudza matluka loko kusungula nguva ya ximun’wana. Matluka yantshwa yata hluka kusukela hi June kuya eka October naswona muhlovo wa wona wuva wuri orange kuya eka kutshuka himuhlovo. Yahambana hi muhlovo kusuka eka muhlovo wotshuka lowu vonikelaka kuya eka buraweni kuya eka kuntima. Muxaka lowu wa nsinya wutiveka tani hi African Ebony.

Mabilomu

Nsinya lowu wuna swibilonwani leswintsongo. Swibilonwani leswi swa nuhela, iswo basa naswona swina rimbewu ro hambana switlhela swi kumeka eka minsinya yohambana. Leswa xisati swihuma swoxe eka nsinya wa swona laha leswa xinuna naswona swikulaka eka ndzhawu ya swona. Mihandzu yikumeka ntsena eka leya xisati ntsena.

Mihandzu

Mihandzu ya nsinya lowu yirhandziwa ngopfu hi swiharhi swotala. Mihandzu yakona yina xivumbeko xa oval ingaku kova xirhendzevutani yiva ya xitshopani na rihlaza hi muhlovo. Matluka ya ntlhanu ya bilomu yasala yarikona loko kuhuma mihandzu. Mihandzu ya kona yisala yiri na timbewu timbirhi kuya eka ntsevu endzeni ka mihandzu. Makamba ya mihandzu lowu ya tiyerile nyana kambe ya dyeka no nyanganya. Mihandzu leyi yinga dyiwa loko yahaku khiwa kumbe yitshikiwa yi oma.
Yitlhela yi omisiwa se yikandziwa yidyiwa loko se yifana na flowuri. Biya na brandy swa endliwa himihandzu ya nsinya lowu. Loko mihandzu leyi yivupfile yicinca muhlovo yiva ya purple kambe vanhu aswitalanga va vona muhlovo wa mihandzu leyi hikuva yitala kudyiwa hi swiharhi le nhoveni yinga se vupfa no vupfa. Swiharhi swotala switsakela ngopfu mihandzu leyi. Vito ra nsinya lowu ra xilungu rive kona hikuva tinyungu ta wona tikumeka ngopfu eka malongo ya timhinsi.
Matluka ya wona ya dyiwa hi tindlopfu, timhelembe, Nhutlwa, tihongonyi na swinwana swiharhi. Hambi switsotswana leswi endlaka maphaphatani naswona swa dya matluka lawa.

Switirhisiwa

Tihunyi ta kona kumbe mintsandza switirhisiwa ngopfu eka ku endla fenichara no endla mapulangi yo endla floor. Tshindi ra kona ratirhisiwa ku endla xikwekwetsu. Tannin yakumeka eka matluka, mahanti na timintsu leswi tirhisiwaka ku yimisa ngati loko yihuma swinga heli. Nsinya wakona wutiveka tani hiku tirhisiwa ku horisa swilondza.
Nkatsakanyo wa timintsu wona wutirhisiwa ku susa manyavila na mavabyi yanwana emunhwini. Wutlhela wu tirhisiwa ku horisa mavabyi ya nhlokonho. Mbewu ya kona yi dyiwa tani hi timanga. Mihandzu ya kona yitirhisiwa ku endla byalwa na wayeni.

Laha wukumekaka kona

Nsinya lowu wukumeka hinkwako laha Afrika kusuka e Senegal, Sudan, Namibia nale nwalungwini wa Transvaal. Nsinya lowu wukumeka kwihi na kwihi laha eka tindzhawu tinwana wukotaka no mila exitshukeni xa majenje.
Laha kungana xitshuka misava yakona yikahle swinene eka nsinya lowu tani hileswi wutsakelaka laha kutsakamaka naswona timitsu ta wona tisirhelela swinene majenje. Tani hileswi majenje yadyaka swilo leswinga hanyiki, ayaswikoti kudya timintsu ta nsinya lowu hikuva wa hanya no tsakama. Hambi loko nsinya lowu wutsemiwile, majenje na muhlwa aswikoti kudya nsinya lowu.