Cleaner Shrimp

© Johan Boshoff

Vito Ra Ntolovelo Ra Xindyangu

Cleaner shrimp

Vito Ra Xi Science

Alpheoidea

Size

Kusuka eka 1,2 cm to 30 cm

Nhlamuselo

Miri wa kona wulehile wuva na swiyenge swohambana. Yiva na tip here ta ntlhanu ta milenge. Nkolo wa yona wukhomane na nhlana. Yiva na timhondzo timbirhi, yitlhela yiva na minwala yimbirhi eka milenge yimbirhi yosungula. Muhlovo wa yona wuhamban kusuka eka wotshuka, wo basa na orange, pink, xitshopani, buraweni, na wasi yivonakala swinene.

Vuxokoxoko

Ndyangu wa yona wukule kufika eka 22 wutlhela wuva na tinxaka ta 129. Ndyangu lowu wa kahle wu katsa tinxaka hinkwato ta ti shrimps. Ti hambanyiseka na ti prawns hi xiphemu xa miri wa yona wa vumbirhi leti hundzelaka eka xiphemu xa vumbirhi na xavunharhu eka ti prawns. Swirho swinwani swa ndyangu lowu swi kukula tihlampfi titlhela ti tshikela matandza.

Swakudya

Ti hanya hiku dya swa swihadyani swinwani swale matini na swihlampfani leswintsongo.

Kuhangalaka

Ti kumeka eka maxelo hinkwawo nale ka malwandle hinkwawo ya misava.

Common Species

Cleaner boxer shrimp
Stenopus hispidus
Durban dancing shrimp
Rhynchocinetes durbanensis
White banded cleaner shrimp
Lysmata amboinensis